دوشنبه, 1 آبان 1396
رو عنوان : کنفرانس علمی بیماریهای شایع کلیه در کودکان برگزار شد
عنوان : كنفرانس علمی بیماریهای شایع كلیه در كودكان برگزار شد
زير عنوان : کنفرانس علمی بیماریهای شایع کلیه در کودکان برگزار شد
کد خبر : ۵۷۶۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ 
ساعت : ۱۴:۲۱:۳۵
کنفرانس علمی بیماریهای شایع کلیه در کودکان ویژه متخصصین اطفال یا هدف آشنایی متخصصین اطفال با بیماریهای کلیه در اطفال در تاریخ 95/10/30 در محل سالن کنفرانس بیمارستان ابوذر برگزار شد
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8