دوشنبه, 1 آبان 1396
رو عنوان : سمینار چالش ها و تازه های کاتاراکت
عنوان : سمینار چالش ها و تازه های كاتاراك در محل سالن كنفرانس مركز آموزش برگزار شد
زير عنوان : سمینار چالش ها و تازه های کاتاراک در محل سالن کنفرانس مرکز آموزش برگزار شد
کد خبر : ۵۸۰۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ 
ساعت : ۱۱:۴:۲۱

سمینار چالش ها و تازه های کاتاراکت دارای 10 امتیاز بازآموزی با حضور اساتید برجسته استان و کشوربا هدف آشنایی با روش های نوین جرا حی کاتاراکت و بررسی موارد مشکل و چالش برانگیز در جراحی در تاریخ 14و15 بهمن در محل سالن کنفرانس مرکز آموزش مداوم برگزار شد

 .


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8