دوشنبه, 1 آبان 1396
رو عنوان : راه اندازی سامانه آموزش مجازی مرکزآموزش مداوم اهواز
عنوان : راه اندازی سامانه آموزش مجازی مركزآموزش مداوم اهواز
زير عنوان : راه اندازی سامانه آموزش مجازی مرکزآموزش مداوم اهواز
کد خبر : ۶۰۵۹۵
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۱۰:۲۲:۱۱
سامانه آموزش مجازی مرکز آموزش مداوم اهواز با تهیه، تدوین و بارگذاری دو برنامه خود آموز راه اندازی شد

برنامه خودآموز نفروپاتی دیابتی
مدرس:دکتر عیسی رضایی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،فوق تخصص بیماریهای غدد
گروه هدف: پزشک عمومی،پرستاری،داخلی و..
جهت ثبت نام در برنامه به  سامانه مرکزآموزش مداوم-ثبت نام در برنامه های غیر حضوری مراجعه فرمایید
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8