پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهمترین اخبار و رویدادها
دسته بندي اخبار 
وبینار تشخیص بالینی و ارزیابی مهارت های زبانی و ارتباطی در آفازی پیشرونده اولیه (با رویکرد تیمی) وبینار تشخیص بالینی و ارزیابی مهارت های زبانی و ارتباطی در آفازی پیشرونده اولیه (با رویكرد تیمی) 
کد خبر : ۸۴۱۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ 
۲۱:۳۷:۵۶  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار تشخیص بالینی و ارزیابی مهارت های زبانی و ارتباطی در آفازی پیشرونده اولیه (با رویکرد تیمی) در تاریخ 99/08/08 برگزار شد
وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی 
کد خبر : ۸۴۰۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
۲۰:۵۵:۵۷  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی در تاریخ 99/07/27 به میزبانی مرکز آموزش مداوم اهواز برگزار شد
وبینار مراقبت های ویژه وبینار مراقبت های ویژه برگزار شد 
کد خبر : ۸۳۹۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ 
۲۰:۱۳:۴۴  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار آموزشی مراقبت های ویژه در تاریخ 99/07/09 برگزار شد
وبینار مدیریت سوختگی حرارتی  با میزبانی مرکز آموزش مداوم اهواز برگزار شد وبینار مدیریت سوختگی حرارتی  برگزار شد 
کد خبر : ۸۳۹۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ 
۲۱:۳۴:۴۰  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار مدیریت سوختگی حرارتی  با میزبانی مرکز آموزش مداوم اهواز در تاریخ 99/07/08 برگزار شد
علمی دارو درمانی و اختلالات خواب در کودکان و ملاحظات مربوط به دوران قرنطینه ,وبینار علمی دارو درمانی و اختلالات خواب در كودكان و ملاحظات مربوط به دوران قرنطینه 
کد خبر : ۸۳۹۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ 
۲۰:۴۶:۵۲  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار علمی دارو درمانی و اختلالات خواب در کودکان و ملاحظات مربوط به دوران قرنطینه برگزار شد
وبینار آموزشی پوکی استخوان وبینار آموزشی پوكی استخوان برگزار شد 
کد خبر : ۸۳۹۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ 
۱۹:۵۳:۱۵  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار آموزشی پوکی استخوان در تاریخ 99/07/06 به میزبانی مرکز آموزش مداوم اهواز برگزار شد برگزار شد
وبینار آموزشی تغذیه و سیستم ایمنی وبینار آموزشی تغذیه و سیستم ایمنی 
کد خبر : ۸۳۹۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 
۱۹:۴۳:۲۱  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار آموزشی تغذیه و سیستم ایمنی در تاریخ 99/08/05 برگزرار شد
آشنایی با اصول GSP و GDP داروها آشنایی با اصول GSP و GDP داروها برگزار شد 
کد خبر : ۸۳۹۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ 
۲۱:۲۵:۸  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار آشنایی با اصول GSP و GDP داروها برگزار شد در تاریخ 99/07/03 برگزار شد
وبینار آموزشی آشنایی با اصول GSP و GDP داروها وبینار آموزشی آشنایی با اصول GSP و GDP داروها 
کد خبر : ۸۳۹۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 
۲۱:۵۹:۳۹  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار آموزشی آشنایی با اصول GSP و GDP داروها در تاریخ 99/07/03 برگزار خواهد شد
وبینار پای دیابتی برگزار شد وبینار پای دیابتی برگزار شد 
کد خبر : ۸۳۸۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ 
۱:۳۴:۵۹  | 
تعداد نظرات : ۰
وبینار آموزشی پای دیابتیدر تاریخ1399/06/27 برگزار شد
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0